Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/odaklezo/public_html/plugins/system/jabuilder/helper.php on line 265
Dragica Lompar
Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/odaklezo/public_html/plugins/system/t3/includes/lessphp/less/less.php on line 5087

Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/odaklezo/public_html/plugins/system/t3/includes/lessphp/less/less.php on line 7789

tanja bakicDragica Lompar rođena je 1963. godine na Cetinju. Završila je Gimnaziju u rodnom gradu, a diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek Opšta književnost i bibliotekarstvo. Postidiplomske studije iz bibliotekarstva i informacionih nauka završila je 2009. godine na Sveučilištu u Zadru, odbranivši rad na temu „Biblioteke, arhivi i muzeji – mogućnosti saradnje“. Od 1987. godine zaposlena je u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević na Cetinju.  Od 2008. obavljala je dužnost pomoćnice direktora Nacionalne biblioteke, a najviše stručno zvanje bibliotekarka-savjetnica stekla je 2012. godine. Objavila je 2019. godine u kaoutorstvu djelo Crnogorski biografski leksikon, Tom 1, Crnogorsko primorje, više stručnih radova iz kulturne istorije i bibliotekarstva i učestvovala na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Bila je članica značajnih komisija za izradu zakonskih i podzakonskih akata Ministarstva kulture i Nacionalne biblioteke. Članica je redakcija stručnih časopisa Bibliografski vjesnik i Arhivski zapisi, zatim Savjeta za kulturu Prijestonice Cetinje i Komisije za polaganje stručnog ispita iz bibliotekarstva. Za direktoricu Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević imenovana je 18.03.2021. godine.

 

Dragica Lompar was born in 1963 in Cetinje. She graduated from the Gymnasium in her hometown and graduated from the Faculty of Philosophy in Sarajevo, Department of General Literature and Librarianship. She completed her postgraduate studies in librarianship and information sciences at the University of Zadar in 2009, defending her work on the topic "Libraries, archives and museums – possibilities of cooperation". Since 1987 she has been employed at the National Library Đurđe Crnojević in Cetinje. Since 2008, she has served as assistant director of the National Library, and gained the highest professional title as a librarian-advisor in 2012. In 2019, she published the work Montenegrin Biographical Lexicon, Tom 1, Montenegrin Littoral, several professional papers in cultural history and librarianship and participated in numerous conferences in the country and abroad. She was a member of significant commissions for drafting legislation and by-laws of the Ministry of Culture and the National Library. She is a member of the editorial boards of the Bibliographic Journal and Archival Records, then of the Council for Culture of the Capital of Cetinje and the Commission for taking the professional exam in librarianship. She was appointed Director of the National Library Đurđe Crnojević on 18.03.2021.

Intro Image

ODAKLE ZOVEM, PODGORICA 2023

Lokacija

Knjižara "Karver", Banja
Cvijetin brijeg bb, Obala Ribnice, Podgorica

Kontakt

Telefon: +381 20 602 625

E-mail: karver@t-com.me

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Subota: 9:00 - 16:00

Nedjeljom ne radi