tanja bakicAleksandar Milosavljević (Beograd, 1958) je srpski pozorišni kritičar i djelatnik. Nakon studija na Filološkom i Filozofskom fakultetu u Beogradu, diplomirao je Menadžment u medijima na Fakultetu za Menadžment (FAM) u Novom Sadu (2008). Od 1986. piše pozorišnu kritiku i teatrološke eseje za vodeće novine, nedeljnike, časopise, tv i radio stanice u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji. Bio je selektor, umjetnički direktor i član žirija mnogih domaćih i inostranih pozorišnih festivala. U Srpskom narodnom pozorištu je bio upravnik, direktor drame i umjetnički direktor, a radio je i u Narodnom pozorištu u Subotici.  Uređivao je pojedine pozorišne listove, neke je i osnovao i bio član sledećih redakcija: Ludus, Scena, Teatron, Povelja, Međučin, Pozorište.

Priredio je specijalan broj Revije UNESCO posvećen pozorištu u Jugoslaviji, takođe je dao doprinose Velikoj svjetskoj teatarskoj enciklopediji. Autor je tekstova o domaćoj drami i pozorištu i objavljenih u inostranim publikacijama. Saradnik je BITEF-a, RTS-a, Sterijinog pozorja, Jugoslovenskog pozorišnog festivala, Užice, Međunarodnog festivala pozorišta za djecu u Kotoru i drugih. Priredio je nekoliko monografija i zbornika, između ostalog i Monografiju o Mariji Crnobori, 1995.

Dobitnik je: nagrade Zlatno pero TANJUG-a za najbolju kritiku predstave s BITEF-a, Sterijine nagrade za pozorišnu kritiku i časopisa Venac za esej.

 

Aleksandar Milosavljević (Belgrade, 1958) is a Serbian theater critic and worker. After studying at the Faculty of Philology and Philosophy in Belgrade, he graduated in Media Management at the Faculty of Management (FAM) in Novi Sad (2008). Since 1986, he has been writing theater criticism and theatrical essays for leading newspapers, weeklies, magazines, TV and radio stations in Serbia and the former Yugoslavia. He was the selector, artistic director and member of the jury of many domestic and foreign theater festivals. He was the manager, drama director and artistic director of the Serbian National Theater, and he also worked at the National Theater in Subotica. He edited certain theater magazines, founded some of them and was a member of the following editorial boards: Ludus, Scena, Teatron, Povelja, Međučin, Pozorište.

He organized a special issue of the UNESCO Review dedicated to theater in Yugoslavia, and also contributed to the Great World Theater Encyclopedia. He is the author of texts on domestic drama and theater and published in foreign publications. He is an associate of BITEF, RTS, Sterijino Pozorje, Yugoslav Theater Festival, Užice, International Children's Theater Festival in Kotor and others. He has prepared several monographs and collections, including the Monograph on Marija Crnobora, 1995.

He is the winner of: the Golden Pen of TANJUG for the best critique of a play from BITEF, the Sterija Award for theater criticism and the magazine Venac for an essay.

Intro Image

ODAKLE ZOVEM, PODGORICA 2024

Lokacija

Knjižara "Karver", Banja
Cvijetin brijeg bb, Obala Ribnice, Podgorica

Kontakt

Telefon: +381 20 602 625

E-mail: karver@t-com.me

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Subota: 9:00 - 16:00

Nedjeljom ne radi