tanja bakic

Marija Nikčević rođena je u Nikšiću. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Podgorici, stiče akademsko zvanje TV producenta na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju (UCG). Magistrirala je produkciju na istom fakultetu sa temom „Medijski sadržaj za djecu i mlade u digitalnom dobu“.

Producentkinja je nekoliko kratkih igranih filmova kao i dugometražnog igranog filma “Iskra” (r. Gojko Berkuljan) koji je 2018. godine bio crnogorski kandidat za nagradu Oscar u kategoriji za najbolji strani film. Urednica je više publikacija u oblasti kulture.

Radila na filmskim i pozorišnim projekatima, te kao koordinator i menadžer na projektima u kulturi: #SYNERGY – Razvoj klasične muzike na Zapadnom Balkanu, Međunarodni festival KotorArt, Kotorski festival pozorišta za djecu, Projekat CIRCE - Common Initiatives to pRomote CinEma across Italy - Albania – Montenegro, Internacionalni TV Festival Bar, Light Residence workshop – ArTVision, Program podrške razvoju kulture u Nikšiću, Agro Dizajn, Međunarodni festival glumca Nikšić i sl. Najbogatije poslovno iskustvo stekla u oblasti marketinga u kulturi.

Trenutno je zaposlena u Filmskom centru Crne Gore kao savjetnica za međunarodnu saradnju, promociju i plasman. Osnivač je NVU „Ficus“ iz Nikšića.


Marija Nikčević was born in Nikšić. After graduating from the Faculty of Law in Podgorica, she acquired the academic title of TV producer at the Faculty of Dramatic Arts in Cetinje (UCG). She has a master's degree in production, researching the topic "Media content for children and youth in the digital age".

Marija is producer of several short feature films as well as the feature film “Iskra” (d. Gojko Berkuljan), which was the Montenegrin candidate for the Oscar Award in category for best foreign film in 2018. She is editor of several publications in the field of culture.

Marija worked on numerous film, theater and other cultural projects, as coordinator or manager: #synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans, International Festival KotorArt, Kotor Festival of Theater for Children, CIRCE - Common Initiatives to pRomote CinEma across Italy - Albania – Montenegro, International TV Festival Bar, Light Residence Workshop - ArTVision, Cultural Development Support Program in Niksic, Agro Design, International Festival of Actor Nikšić, etc. The best business results obtained in the field of marketing in culture.

She is currently employed at the Film Center of Montenegro as an advisor for international cooperation and promotion. Marija is also the founder of NVU "Ficus" from Nikšić.

Intro Image

ODAKLE ZOVEM, PODGORICA 2024

Lokacija

Knjižara "Karver", Banja
Cvijetin brijeg bb, Obala Ribnice, Podgorica

Kontakt

Telefon: +381 20 602 625

E-mail: karver@t-com.me

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Subota: 9:00 - 16:00

Nedjeljom ne radi